Privacy Verklaring

Soeteman Elektra

PRIVACYVERKLARING

Soeteman Elektra heeft altijd veel waarde gehecht aan (uw) privacy en zich maximaal ingezet om uw persoonlijke gegevens veilig op te slaan en te verwerken. Voor mij is dit een basis onderdeel van goed ondernemerschap. Ook onze diensten en manier van werken vallen vanaf 25 mei 2018 onder de AVG wetgeving. Mede hierom leggen wij in deze privacy verklaring uit wat ik doe met uw gegevens, waarvoor ik het doe en wat uw rechten zijn.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Soeteman Elektra verwerkt persoonsgegevens van personen bij bedrijven en particuliere relaties. Ik krijg deze persoonsgegevens doordat u of uw bedrijf gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die ik verwerk van bedrijven:

• Bedrijfsnaam

• Adresgegevens;

• Telefoonnummer;

• E-mailadres;

• Overige gegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch.

• BTW nummer, indien wettelijk vereist;

• Relevante bankrekeningnummers;

• Offerte gegevens;

• Order gegevens;

• Gegevens van, met u of uw organisatie, afgesloten contracten;

• Gegevens van de, voor u of uw organisatie, uitgevoerde projecten;

• Service verzoeken van u of uw organisatie;

• Datum, tijd en omschrijving van de voor u of uw organisatie uitgevoerde werkzaamheden;

• Gegevens m.b.t. financiële transacties;

• Voor de uitvoering van mijn werkzaamheden binnen uw organisatie relevante gegevens van uw ICT omgeving;

• Gegevens van contactpersonen.

Voor wat betreft het bewaren van persoonsgegevens van contactpersonen van relaties beperkt dit zich tot:

• Voor- en achternaam;

• Geslacht;

• Functie;

• Vaste en/of mobiele zakelijke telefoonnummer;

• E-mailadres;

• Overige gegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch.

Voor support aan/voor onze relaties kunnen wij incidenteel ook de volgende

persoonsgegevens verwerken:

• Historische gegevens over de werking van een product of oplossing.

Verwerkingsdoelen en grondslag

Soeteman Elektra verwerkt persoonsgegevens van relaties en klanten met de volgende doelen:

• Afleveren van goederen en diensten;

• Afhandelen van uw betaling;

• Verwerken van kortingen, conform de vereisten van de fabrikant;

• Bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;

• Informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;

• Voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Soeteman Elektra neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

HOE LANG SOETEMAN ELEKTRA GEGEVENS BEWAART

Soeteman Elektra bewaart persoonsgegevens van personen van zakelijke en particuliere relaties. Er is geen limiet aan de duur van de bewaarperiode van deze persoonsgegevens. Van zakelijke relaties waarmee de samenwerking is beëindigd worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden.

DELEN MET ANDEREN

Soeteman Elektra verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van mij, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Soeteman Elektra blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen..

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Soeteman Elektra worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Soeteman Elektra gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

COOKIES

Soeteman Elektra gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die al eerder is opgelsagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Soeteman Elektra en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een dergelijk verzoek sturen naar info@soeteman-elektra.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, neem ik zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, contact met u op om uw identiteit te verifiëren en uw verzoek te verwerken.

Ik wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Een relatie kan inzicht verkrijgen in de over hem/haar opgeslagen informatie middels een verzoek hiertoe via info@soeteman-elektra.nl, middels een mail naar info@soeteman-elektra.nl zal ik onjuist geregistreerde informatie corrigeren dan wel verwijderen. Het verwijderen van gegevens is alleen mogelijk als de wettelijk voorgeschreven minimum bewaartermijn van de desbetreffende gegevens verstreken zijn.

BEVEILIGEN

Soeteman Elektra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Soeteman Elektra maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Soeteman Elektra verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Soeteman Elektra op via info@soeteman-elektra.nl.

Gegevens van relaties, waaronder ook persoonsgegevens worden nimmer ter beschikking gesteld aan andere partijen en of personen anders dan na:

• een schriftelijke verzoek hiertoe van de contactpersoon zelf;

• een uitspraak hiertoe door een bevoegde Nederlandse rechter.

Soeteman Elektra is als volgt te bereiken

Adres : P.A. De Genestetstraat 73 , 3362 TE, Sliedrecht

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel : 82344868

Telefoon : 0184 - 634454

E-mailadres : info@soeteman-elektra.nl